Thông Báo

Công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản của Công ty TNHH SX-DV-TM Long Thái Việt đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản cát bồi nền tại khu vực núi Đất thuộc thôn 2, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
2018-10-08 10:21:18