Thông Báo

Công khai tên tổ chức, loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản Cty Như Trung
2017-11-17 08:09:23

                 Sở Tài nguyên và Môi trường nhận hồ sơ của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Như Trung đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cát xây dựng tại thôn Lương Đông, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

          Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 26/11/2016 của Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 – 2020; Căn cứ Công văn số 2009/UBND-SX ngày 23/10/2017 của UBND huyện Bắc Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai tên tổ chức, loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản và thời gian tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức khác có nhu cầu tham gia.

TT.CNTT

 

Tải thông báo chi tiết tại đây