Đo đạc bản đồ

Cung cấp thông tin về hiện trạng dữ liệu ảnh viễn thám
2017-07-21 08:59:31

           Thực hiện Quyết định số 30/2014/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc quản lý, vận hành và khai thác vệ tinh quan sát trái đất đầu tiên của Việt Nam VNREDSat-1.

 

         Nhằm khai thác tối đa dữ liệu ảnh vệ tinh VNREDSat-1 để giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường, giảm nhẹ thiên tai, nghiên cứu khoa học và đào tạo nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Hiện trạng dữ liệu ảnh viễn thám đã có trên phạm vi địa phương mình (chi tiết được thể hiện trên sơ đồ tại các phụ lục kèm theo công văn này).

          Để có cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám, tham khảo mức thu phí với từng loại tư liệu, dữ liệu ảnh viễn thám tại Thông tư số 187/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý, và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia.

          Xin vui lòng liên hệ:

          Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng phòng Cơ sở hạ tầng viễn thám, số điên thoại di động 0936912236, địa chỉ hòm thư điện tử: pcshtvt@monre.gov.vn hoặc gửi về Cục viễn thám quốc gia, số 83 Nguyễn Chí Thanh, quạn Đống Đa, thành phố Hà Nội.

          Tải công văn và phụ lục kèm theo tại đây.

Theo stnmt.binhthuan.gov.vn