Lấy ý kiến góp ý

Góp ý dự thảo Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận lần 2
2018-06-01 11:17:41

 

Tải Góp ý dự thảo Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận lần 2 tại đây