Tình hình hoạt động

Hội nghị phổ biến Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 và Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 3/4/2017 của Chính Phủ
2017-07-11 20:31:25

Sáng ngày 01 tháng 6 năm 2017 tại Trung tâm Hội nghị Hành chính tỉnh Bình Thuận, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến Nghị định số 155/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và Nghị định số 33/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Ông Lê Hùng Việt –Phó Giám đốc Sở TNMT phát biểu khai mạc Hội nghị

  Đến dự hội nghị gồm các Sở, ban, ngành, đại diện UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

   Tham dự hội nghị gồm có ông Lê Hùng Việt–Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan đến công tác Tài nguyên và môi trường và các tổ chức, cá nhân, các cơ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

 

  Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường tỉnh Bình Thuận phát biểu các nội dung liên quan đến tình hình vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh. Qua đó nhắc nhở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh quan tâm và chấp hành nghiêm các quy định về môi trường để tránh bị phạt, bị đình chỉ sản xuất làm ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh phát triển ổn định lâu dài của doanh nghiệp.

          Ông Nguyễn Trung Việt – Phó Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhấn mạnh những điểm chính cần chú ý của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP 18/11/2016 và Nghị định số 33/2017/NĐ-CP để các tổ chức, cá nhân, các cơ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh nắm bắt và thực hiện một cách có hiệu quả nhất như sau:

Nghị định số 155/2016/NĐ-CP 18/11/2016 của Chính phủ.

          Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phamjhanhf chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; trách nhiệm và cơ chế phối hợp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

          Vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định này bao gồm:

          - Các hành vi vi phạm các quy định về kế hoạc bản vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường và đề án bảo vệ môi trường.

          - Các hành vi gây ô nhiễm môi trường.

          - Các hành vi vi phạm các quy định về quản lý chất thải

          - Các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ (sau đây gọi chung là cơ sở) và khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu kinh doanh dịch vụ tập trung (sau đây gọi chung là khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung);

          - Các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, chế phẩm sinh học; nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng; hoạt động lễ hội, du lịch và khai thác khoáng sản;

          - Các hành vi vi phạm các quy định về thực hiện phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường;

          - Các hành vi vi phạm hành chính về đa dạng sinh học bao gồm: Bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên; bảo tồn và phát triển bền vững các loài sinh vật và bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên di truyền;

          - Các hành vi cản trở hoạt động quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính và các hành vi vi phạm quy định khác về bảo vệ môi trường được quy định cụ thể tại Chương II Nghị định này.

          Các hành vi vi phạm hành chính có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường mà không quy định tại Nghị định này thì áp dụng theo quy định tại các Nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan để xử phạt.

Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/1017của Chính phủ.

          Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

          Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước quy định tại Nghị định này bao gồm: Vi phạm các quy định về điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; vi phạm các quy định về hồ chứa và vận hành hồ chứa; vi phạm các quy định về bảo vệ tài nguyên nước; vi phạm các quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra; vi phạm các quy định về lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các vi phạm khác trong quản lý tài nguyên nước được quy định cụ thể tại Chương II Nghị định này.

          Vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản quy định tại Nghị định này bao gồm: Vi phạm các quy định về thăm dò, khai thác khoáng sản; vi phạm các quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; vi phạm các quy định về sử dụng số liệu, thông tin kết quả điều tra địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản; vi phạm các quy định về quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác; vi phạm các quy định về bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; vi phạm các quy định về kỹ thuật an toàn mỏ và các vi phạm khác trong lĩnh vực khoáng sản được quy định cụ thể tại Chương III Nghị định này.

          Các hành vi vi phạm hành chính có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản không quy định tại Nghị định này thì được áp dụng theo quy định tại các Nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan để xử phạt.

          Qua hội nghị, các đơn vị sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng như các cấp chính quyền thực hiện chức năng quản lý về môi trường đã được giải đáp những thắc mắc liên quan đến Nghị định, hiểu và nắm rõ các Quy định mới, văn bản mới liên quan tới bảo vệ môi trường tiến tới mục tiêu quản lý và bảo vệ môi trường phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh.

 

TT.CNTT