Biển & Hải đảo

Họp Hội đồng thẩm định kết quả thực hiện dự án "Xây dựng bản đồ biến động đường bờ và các đảo khu vực tỉnh Bình Thuận"
2018-08-10 15:19:56

Tải tài liệu phục vụ cuộc họp Hội đồng theo đường Link dưới đây:

 

1. Bản đồ tổng hợp biến động đường bờ Bình thuận tỷ lệ 1:25000 (kinh tuyến trục 108,30)

https://drive.google.com/file/d/1-Vgk2hb2wTdzo0_R0qRQJRH2XROHSsdx/view

2. Bản đồ biến động đường bờ huyện Phú Qúy 1:5000

https://drive.google.com/file/d/1J1NSIBXDkzr7kuDKMHzgXevbEGKvyybs/view

3. Bản đồ hiện trạng các đảo tỷ lệ 1:5000

https://drive.google.com/file/d/1ES8hwuapmSpLSyn3gz0-HKPM8fHe_p7E/view

4. CSDL

https://drive.google.com/file/d/1IwSmpc8uZJgsqQw5PZ8xPWsYlw1ld9Ft/view

5. Các bản đồ ở mục 1,2,3 trên xuất dạng ảnh có đuôi .pdf

https://drive.google.com/file/d/1cemJY9ZiLolEKDQOUW4d6EzgNIU7dzkw/view