Chiến lượt QH-KH

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Thuận.
2017-07-21 13:20:45

 

Huyện Tuy Phong

- Bản đồ KHSDĐ 2017

6/ Thị xã LaGi

Bản đồ KHSDĐ 2017

 
 

Quyết Định KHSDĐ 2017

Quyết Định KHSDĐ 2017

 
 

2/ Huyện Bắc Bình

Bản đồ KHSDĐ 2017

7/ Huyện Tánh Linh

Bản đồ KHSDĐ 2017

 
 

Quyết Định KHSDĐ 2017

Quyết Định KHSDĐ 2017

 
 

3/ Huyện Hàm Thuận Bắc

- Bản đồ KHSDĐ 2017

8/ Huyện Đức Linh

- Bản đồ KHSDĐ 2017

 
 

Quyết Định KHSDĐ 2017

- Quyết Định KHSDĐ 2017

 
 

4/ Huyện Hàm Thuận Nam

Bản đồ KHSDĐ 2017

9/ Huyện Phú Quý

- Bản đồ KHSDĐ 2017

 
 

Quyết Định KHSDĐ 2017

Quyết Định KHSDĐ 2017

 
 

5/ Huyện Hàm Tân

- Bản đồ KHSDĐ 2017

10/ Tp Phan Thiết

- Bản đồ KHSDĐ 2017

 
 

- Quyết Định KHSDĐ 2017

Quyết Định KHSDĐ 2017