Chiến lượt QH-KH

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Thuận
2018-05-16 14:52:30

  

Huyện Tuy Phong

- Bản đồ KHSDĐ 2018

6/ Thị xã LaGi

- Bản đồ KHSDĐ 2018

 
 

Quyết Định KHSDĐ 2018

Quyết ĐịnhKHSDĐ 2018

 
 

2/ Huyện Bắc Bình

Bản đồ KHSDĐ 2018

7/ Huyện Tánh Linh

- Bản đồ KHSDĐ 2018

 
 

Quyết Định KHSDĐ 2018

Quyết ĐịnhKHSDĐ 2018

 
 

3/ Huyện Hàm Thuận Bắc

- Bản đồ KHSDĐ 2018

8/ Huyện Đức Linh

- Bản đồ KHSDĐ 2017

 
 

Quyết Định KHSDĐ 2018

- Quyết Định KHSDĐ 2018

 
 

4/ Huyện Hàm Thuận Nam

Bản đồ KHSDĐ 2018

9/ Huyện Phú Quý

- Bản đồ KHSDĐ 2018

 
 

Quyết Định KHSDĐ 2018

Quyết Định KHSDĐ 2018

 
 

5/ Huyện Hàm Tân

- Bản đồ KHSDĐ 2017

10/ Tp Phan Thiết

- Bản đồ KHSDĐ 2018

 
 

- Quyết Định KHSDĐ 2018

Quyết Định KHSDĐ 2018

 

- Tải Danh mục công trình trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 toàn tỉnh Tại đây

- Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin Kế hoạch sử dụng đất năm 2018. Xin vui lòng liên hệ Trung tâm Công nghệ thông tin số 04 Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết. Số điện thoại 0252.3828061 để cung cấp theo Luật Tiếp cận Thông tin.