Môi trường

Phát động “Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 7, năm 2019”
2019-09-04 08:05:31

               Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam đồng phối hợp tổ chức Liên hoan phim môi trường toàn quốc (định kỳ 03 năm/lần) nhằm phát huy vai trò của điện ảnh, truyền hình trong hoạt động tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

          Ngày 08 tháng 8 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 2054/QĐ-BTNMT về việc tổ chức Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 7.

          Để có nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình có tính sáng tạo, thông điệp sâu sắc, giải pháp hiệu quả cao về công tác bảo vệ môi trường thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng kính mời các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân gửi tác phẩm điện ảnh, truyền hình đề tài về môi trường tham gia. Mẫu bản đăng ký gửi tác phẩm và Thể lệ Liên hoan phim gửi kèm và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường

           http://monre.gov.vn, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

          http://monremedia.vn.

          Chi tiết đề nghị liên hệ: Bà Ngô Thị Hoài Thương, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, điện thoại 0975965144.

         Rất mong nhận được sự hưởng ứng tham gia của Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân để Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 7 thành công tốt đẹp.

TT.CNTT