Tình hình hoạt động

Sở Tài nguyên và Môi trường Sơ kết đánh giá công tác quản lý tài nguyên và môi trường 6 tháng đầu năm 2017
2017-07-26 13:31:13

             Sáng ngày 26/7/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Sơ kết đánh giá công tác quản lý tài nguyên và môi trường 6 tháng đầu năm 2017.  Tham dự Hội nghị có Đồng chí Phạm Văn Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các lãnh đạo các Sở,ngành; Báo Bình Thuận; Đài Phát thanh - truyền hình Bình Thuận; Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, các chi cục và đơn vị thuộc Sở; các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố; các đồng chí lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường đến tham dự hội nghị.

 

 

Đồng chí Hồ Lâm Giám đốc Sở TN&MT – Phát biểu khai mạc hội nghị

          Trong 6 tháng đầu năm 2017, ngành tài nguyên và môi trường tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh cùng sự đoàn kết, nhất trí cao trong Đảng ủy; Ban Giám đốc Sở, toàn thể công chức, viên chức và người lao động của ngành đã thực hiện đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó đã tập trung chỉ đạo thực hiện 11 nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2017. Sở đã cơ bản hoàn thành tiến độ các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu do UBND tỉnh giao tại Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 tập trung tại các nội dung: triển khai, tham mưu 100% ý kiến chỉ đạo, kết luận của thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất được 5.916,14 ha/ 8.772 ha, đạt 67,4 % kế hoạch; thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp số tiền 2.189.290.000 đồng đạt 128,78%; tổng thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất được 127.558.835.348 đồng, đạt 255,12% chỉ tiêu UBND tỉnh giao; giải quyết hồ sơ hành chính của đơn vị trên tất cả lĩnh vực có kết quả giải quyết đúng và sớm hẹn đạt trên 95%; các điểm nóng môi trường trên địa bàn tỉnh được theo dõi, giám sát chặt chẽ; công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về đất đai, môi trường, khoáng sản được tăng cường; kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của cấp huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt;

Đồng chí Lê nguyễn Thanh Danh Phó Giám đốc Sở TN&MT – báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2017

          Tham mưu kịp thời xử lý các hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai, khoáng sản, nước, môi trường; công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về đất đai, môi trường, khoáng sản tiếp tục được tăng cường và thực hiện quyết liệt hơn, cơ bản kiểm soát, xử lý kịp thời các vụ việc khai thác khoáng sản trái phép, ô nhiễm môi trường; Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, được thực hiện tốt, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được quan tâm thực hiện, ý thức hoàn thành nhiệm vụ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đội ngũ, công chức, viên chức, người lao động được thực hiện tốt, trong 6 tháng đầu năm 2017 không có vi phạm xảy ra.

          Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, đơn vị; nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành, phát huy tính năng động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các phòng, đơn vị trực thuộc Sở theo tinh thần Chỉ thị 02/CT-BTNMT ngày 29/3/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công văn số 4178/UBND-SNV ngày 09/11/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành, tiết kiệm chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị trực thuộc. Đẩy mạnh việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

          Tiếp tục tham mưu, triển khai tốt công tác cải cách hành chính, theo Kế hoạch số 559/KH-STNMT ngày 17/02/2017 về kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 nhằm giải quyết các hồ sơ theo thủ tục hành chính đúng và sớm hơn thời gian theo quy định đạt trên 95% hồ sơ giải quyết, các hồ sơ thủ tục hành chính bị trễ hạn phải có văn bản xin lỗi, tái hẹn thời gian giải quyết hồ sơ. Đưa vào hoạt động dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 năm 2017 đối với 13 thủ tục hành chính (trong đó, 06 thủ tục hành chính thực hiện ở mức độ 3, 07 thủ tục hành chính thực hiện ở mức độ 4).

Toàn cảnh Hội nghị

          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả đã đạt được của tập thể Lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động ngành tài nguyên môi trường trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới cần phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, thách thức của ngành hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra./.

         

 

TT.CNTT