Công tác đoàn thể

Tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương
2017-07-21 08:19:28

 (Chinhphu.vn) - Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường (TNMT)” là hình thức khen thưởng của Bộ trưởng Bộ TNMT để tặng cho những cá nhân có thành tích và công lao đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành TNMT Việt Nam.

 

Theo hướng dẫn của Bộ TNMT tại Thông tư 12/2009/TT-BTNMT, cá nhân có thời gian công tác trong ngành TNMT từ 20 năm trở lên đối với nam và 15 năm trở lên đối với nữ, có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành nhiệm vụ, được xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp TNMT".

Thời gian công tác trong ngành được tính là thời gian công tác ở các cơ quan, đơn vị thuộc 7 lĩnh vực quản lý của ngành (theo quy định cũ là 6 lĩnh vực), kể cả trước và sau khi hợp nhất về ngành TNMT, gồm: Đất đai, tài nguyên nước, địa chất, khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, biển và hải đảo.

Cá nhân có 3 năm công tác liên tục tại khu vực miền núi, hải đảo thì phải có từ 15 năm trở lên đối với nam và 10 năm trở lên đối với nữ.

Cá nhân công tác ở các ngành khác chuyển về công tác tại ngành TNMT hoặc từ ngành TNMT chuyển sang công tác tại ngành khác thì phải có 25 năm công tác liên tục, trong đó thời gian công tác ở ngành TNMT từ 10 năm trở lên đối với nam và 7 năm trở lên đối với nữ.

Bộ TNMT cũng quy định các trường hợp không tính thâm niên công tác khi xét tặng Kỷ niệm chương: Bộ trưởng, Thứ trưởng; những cá nhân được khen, tặng thưởng Huân chương các loại, Anh hùng lao động, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh; cá nhân có sáng chế hay chủ trì ít nhất 1 chương trình, đề tài khoa học cấp nhà nước...

Ngoài ra, cá nhân công tác ngoài ngành TNMT, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành TNMT cũng được xét tặng Kỷ niệm chương.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 7/10/2009 và thay thế Quyết định 203/QĐ-BTNMT ngày 15/2/2005 của Bộ trưởng Bộ TNMT.

Mai Linh

(Nguồn: Thông tư 12/2009/TT-BTNMT

Website Chính phủ