Biển & Hải đảo

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2018
2018-05-31 07:59:21

            Việc tổ chức hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới (08 tháng và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (t ngày 01 đến ngày 08 tháng hàng năm đã trở thành một hoạt động thường niên đầy ý nghĩa;góp phầnnâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về vị trí chiến lược, vai trò, tầm quan trọng của biển, hải đảo đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững và bảo vệ chủ quyền của đất nước cũng như phục vụ cho công tác quản lý tổng hợp, thống nhất về biển và hải đảo.

           Năm nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường chọn chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam là “Cùng chung tay giữ màu xanh của biển”, hưởng ứng chủ đề Ngày Đại dương Thế giới là “Keep Oceans Blue” như một lời kêu gọi ch ng ta phải có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn nguồn tài nguyên, môi trường biển. Chủ đề năm nay còn hướng tới việc khuyến khích các giải pháp cho vấn đề ô nhiễm chất thải, trong đó rác thải nhựa và nilon trên biển vì một đại dương xanh và khỏe mạnh hơn.

           Sở Tài nguyên và Môi trường – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam tỉnh Bình Thuận” đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018tại cơ quan, địa bàn quản lý; cụ thể như sau:

          1. Nội dung tuyên truyền

          Tập trung vào các nội dung chính như sau:

          1.1. Tuyên truyền, quảng bá về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Đại dương Thế giới năm 2018:

          - Chủ đề của Ngày Đại Dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018 “Cùng chung tay giữ màu xanh của biển” (Keep Oceans Blue)

          - Chủ đề Ngày Môi trường Thế giới năm 2018 “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”.

          1.2. Tuyên truyền các khẩu hiệu của Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018:

          - Vì một đại dương xanh

          - Hãy chia sẻ tình yêu của bạn với đại dương

          - Phát triển mạnh kinh tế biển để tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo

          - Mỗi người đều có thể làm cho biển sạch hơn

          - Đại dương hôm nay, cuộc sống ngày mai

          - Bảo vệ đại dương là nghĩa vụ của tất cả ch ng ta

          - Hãy vì một đại dương sạch, không chất dẻo

          - Chung tay hành động vì biển xanh không rác

          - Hãy bảo vệ biển t lời nói đến hành động

          - Vì tương lai hãy làm cho biển sạch hơn

          - Nhựa là nguồn gây ô nhiễm, hãy đưa nhựa về nơi tái chế

          - Đại dương của sự sống - Hãy bảo tồn sự sống của đại dương

          - Tất cả vì biển, đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc

          - Thế hệ trẻ - Nguồn lực phát triển kinh tế biển, đảo Việt Nam

          - Quyết tâm thực hiện thắng lợi Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020.

          1.3. Tập trung tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo Việt Nam như:

          - Những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các văn bản, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt Nam.

          - Tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam, phát triển các ngành kinh tế biển nhằm thu h t mạnh hơn các nguồn lực đầu tư, tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia, bảo vệ các quyền và lợi ích quốc gia của Việt Nam ở Biển Đông. Tập trung tuyên truyền các nội dung, vấnđề liên quan đến kinh tế thủy sản, đặc biệt là giảm thiểu và chấm dứt hành vi vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế của tàu cá, ngư dân ta. Tiếp tục tuyên truyền về tấm gương cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

          - Tuyên truyền về các chính sách hậu phương quân đội, khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, các lực lượng bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo, khuyến khích nhân dân định cư ổn định sinh sống lâu dài trên đảo, làm ăn dài ngày trên biển. Tuyên truyền bồi đắp tình yêu, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

          - Tuyên truyền về các hoạt động hợp tác quốc tế về biển, đảo, nghiên cứu khoa học, biến đổi khí hậu và những cam kết, hành động của Việt Nam đối với hiện tượng biến đổi khí hậu. Tổ chức các hoạt động phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Việt Nam với nước ngoài trong quản lý, bảo vệ, khai thác và phát triển tài nguyên, môi trường biển. Tăng cường tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ an ninh, trật tự an toàn khu vực ven biển và trên vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam.

          - Chú trọng công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, tiếp tục đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan ở Biển Đông; trao đổi, đối thoại với các cá nhân, tổ chức có nhận thức chưa đ ng, đầy đủ hoặc sai lệch quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, quan tâm đến tính đặc thù của t ng đối tượng tuyên truyền.

          2. Hình thức tuyên truyền

          - Thông qua phương tiện thông tin đại ch ng, phối hợp với các cơ quan truyền thông đưa tin, bài, phóng sự, phỏng vấn theo chủ đề của Tuần lễ, các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới, Ngày Môi trường Thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018.

          - Bằng pano, áp phích, tờ rơi, băng rôn khẩu hiệu, ấn phẩm, phim ảnh...

          - Tổ chức các hoạt động mittinh, diễu hành, làm sạch bãi biển, khu sinh thái biển, bảo tồn đa dạng sinh học biển; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đang sinh sống tại các bãi ngang và hải đảo có nhiều khó khăn...

          - Thông qua các hoạt động thi đua, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên biển, đảo.

          3. Tổ chức thực hiện

          - Trước và trong Tuần lễ Biển và Hải đảo năm 2018: Chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng tại cơ quan, địa bàn quản lý.

          - Trong và sau Tuần lễ Biển và Hải đảo năm 2018: Đưa tin về kết quả các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018; những trọng tâm, định hướng trong công tác quản lý, bảo vệ, khai thác và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển, hải đảo.

          Báo cáo kết quả hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018 của các sở, ban, ngành, địa phương đề nghị gửi về Văn phòng Ban Chỉ đạo 1359 (Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Bình Thuận, địa chỉ: số 415C Trần Hưng Đạo, Thành phố Phan Thiết) trước ngày 20 tháng 6 năm 2018, đồng thời gửi file theo địa chỉ ccbd@stnmt.binhthuan.gov.vn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Bình Thuận và Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

TT.CNTT

 

Tải nội dung Công văn 2348 của Ban chỉ đạo 1359 tại đây