Môi trường

Xây dựng tiêu chí Nhãn xanh cho 2 nhóm sản phẩm
2017-07-17 14:52:07

 Nhãn Xanh Việt Nam là loại nhãn được dùng để chỉ ra những sản phẩm có mức độ ưu tiên chung về môi trường cao hơn so với những loại sản phẩm khác trong cùng một nhóm sản phẩm trên cơ sở đánh giá những tác động và ảnh hưởng lên môi trường của toàn bộ chu trình luân chuyển (vòng đời) của sản phẩm.

          Theo bản dự thảo tiêu chí, các máy photocopy tác động đến môi trường theo nhiều cách khác nhau, từ việc tiêu thụ năng lượng cho hoạt động máy, đến việc sử dụng giấy và làm phát thải các khí thải khác nhau trong quá trình vận hành đến khả năng phát thải trong quá trình sản xuất và thải bỏ máy photocopy sau khi đã qua sử dụng.

          Các quá trình này đều tác động trực tiếp đến sức khoẻ công nhân, chất lượng môi trường chung cả trong và ngoài nhà máy sản xuất cũng như văn phòng nơi sử dụng máy photocopy. Những tác động môi trường này có tiềm năng gây ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ cộng đồng.

          Để khuyến khích nhà sản xuất tạo ra,  người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm máy photocopy thân thiện môi trường, dự thảo tiêu chí nhãn xanh cho sản phẩm này tập trung vào việc kiểm soát: Phát thải các chất gây ô nhiễm trong quá trình sử dụng, vận hành; độ ồn; tiêu thụ năng lượng và tài nguyên; sử dụng hoá chất trong quá trình sản xuất; yêu cầu về bao bì và đóng gói sản phẩm; khả năng tái chế..,

          Đối với bòng đèn led, bên cạnh những ưu việt đã được thừa nhận về mặt môi trường của đèn led như tiết kiệm năng lượng, không có chứa thủy ngân và cho chất lượng ánh sáng tốt, việc sản xuất, sử dụng và thải bỏ các sản phẩm bóng đèn led vẫn có những tác động xấu tới môi trường. Bên cạnh đó, trong quá trình sản xuất và xử lý sản phẩm sau thải bỏ có nhiều tiềm năng gây ô nhiễm môi trường nếu không được quản lý tốt.

          Theo dự thảo, các tiêu chí Nhãn xanh cho đèn led phải kiểm soát quá trình sử dụng hóa chất trong sản xuất, tái chế các chi tiết; sử dụng bao bì…

Tổng cục Môi trường dự thảo, cả hai sản xuất đèn led và máy photocopy đều không sử dụng các chất chì (Pb), cadmium (Cd), thuỷ ngân (Hg) và các hợp chất của chúng cũng như các hợp chất có crôm giá trị 6 (Cr6+) trong sản phẩm. Không sử dụng các loại nhựa có chứa halogen (như PVC) làm vật liệu đóng gói sản phẩm.

          Hai dự thảo này đang được các hội đồng thẩm định, hoàn thiện trước khi Bộ TN&MT ban hành.

          Nhãn Xanh Việt Nam là tên gọi của chương trình nhãn sinh thái tại Việt Nam được triển khai thực hiện từ năm 2009 với mục tiêu liên tục cải thiện và duy trì chất lượng môi trường sống thông qua giảm thiểu sử dụng và tiêu dùng năng lượng, vật liệu cũng như các loại chất thải sinh ra do quá trình sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng các sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng phục vụ đời sống.

Theo monre.gov.vn