Địa chất khoáng sản

Hội nghị tập huấn các quy định pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên khoảng sản năm 2015
2017-04-24 00:00:00

 

Ngày 11 tháng 12 năm 2015 tại Hội trường Sở tài nguyên và Môi trường số 15 Nguyễn Tất Thành, Tp Phan Thiết, Bình Thuận đã diễn ra Hội nghị tập huấn các quy định pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản năm 2015.

 

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản Miền Nam, Đại diện Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông – Vận tải, Khoa học và Công nghệ, Cục thuế tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an Tỉnh;

Đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Đại diện phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã La Gi và thành phố Phan Thiết;

Đại diện các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

 

Nội dung Hội nghị tấp huấn các quy định pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản năm 2015(do Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Cục Kiểm soát hoạt hộng khoáng sản Miền Nam tổ chức)

TT.CNTT