Văn bản Chính Phủ

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
59/2019/NĐ-CP1/7/2019

 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Tải file PDF: 59/2019/NĐ-CP

40/2019/NĐ-CP13/5/2019

 

 
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường

Tải file PDF: 40/2019/NĐ-CP

51/2019/NĐ-CP13/6/2019

 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

Tải file PDF: 51/2019/NĐ-CP

53/2019/NĐ-CP17/6/2019

 Nghị định quy định chi tiết việc lập, thẩm định phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi, đê điều, phòng chống lũ của tuyến sông có đê

Tải file PDF: 53/2019/NĐ-CP

37/2019/NĐ-CP07/05/2019

 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch

Tải file PDF: 37/2019/NĐ-CP