Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\xampp\htdocs\contents.php on line 32
 

Văn bản Chính Phủ

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
03/2015/NĐ-CP06/01/2015

 Xác định thiệt hại đối với môi trường

Tải file PDF: 03/2015/NĐ-CP

38/2015/NĐ-CP24/4/2015

 Về quản lý chất thải và phế liệu

Tải file PDF: 38/2015/NĐ-CP

84/2017/NĐ-CP18/7/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ. 

Tải file PDF: 84/2017/NĐ-CP

82/2017/NĐ-CP17/7/2017

 Nghị định Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Tải file PDF: 82/2017/NĐ-CP

846/QĐ-TTG09/06/2017

 Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017 

Tải file PDF: 846/QĐ-TTG