Văn bản Chính Phủ

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
82/2018/NĐ-CP22/05/2017

 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ

Tải file PDF: 82/2018/NĐ-CP

76/2018/NĐ-CP15/05/2018

 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Tải file PDF: 76/2018/NĐ-CP

79/2018/NĐ-CP16/05/2018

 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Tải file PDF: 79/2018/NĐ-CP

69/NQ-CP30/05/2018

 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Thuận

Tải file PDF: 69/NQ-CP

52/2018/NĐ-CP12/04/2018

 Về phát triển ngành nghề nông thôn

Tải file PDF: 52/2018/NĐ-CP