Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\xampp\htdocs\contents.php on line 32
 

Văn bản Chính Phủ

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
73/2017/NĐ-CP14/06/2017

 Ngị định về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

Tải file PDF: 73/2017/NĐ-CP

136/2015/NĐ-CP31/12/2015

 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

Tải file PDF: 136/2015/NĐ-CP

12/2016/NĐ-CP19/02/2016

 Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Tải file PDF: 12/2016/NĐ-CP

136/2015/NĐ-CP31/12/2015

 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

Tải file PDF: 136/2015/NĐ-CP

21/2013/QĐ-TTg24/04/2013

Quyết định về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Tải file PDF: 21/2013/QĐ-TTg