Văn bản Chính Phủ

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
35/2017/TT-BTNMT04/10/2017

 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Tải file PDF: 35/2017/TT-BTNMT

13/2018/NĐ-CP23/01/2018

 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN

Tải file PDF: 13/2018/NĐ-CP

15/2018/QĐ-TTg12/03/2018

 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG TRỰC THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Tải file PDF: 15/2018/QĐ-TTg

06/2018/QĐ-TTg23/01/2018

 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM TRỰC THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Tải file PDF: 06/2018/QĐ-TTg

14/2018/QĐ-TTg12/03/2018

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP CẤP PHÉP, KIỂM TRA, KIỂM SOÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG VÙNG BIỂN VIỆT NAM

Tải file PDF: 14/2018/QĐ-TTg