Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\xampp\htdocs\contents.php on line 32
 

Văn bản Chính Phủ

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
155/2016/NĐ-CP18/11/2016

 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Tải file PDF: 155/2016/NĐ-CP

40/2016/NĐ-CP15/06/2016

 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Tải file PDF: 40/2016/NĐ-CP

41/2016/NĐ-CP15/05/2016

 Quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

Tải file PDF: 41/2016/NĐ-CP

164/2016/NĐ-CP24/12/2016

 Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

 

Tải file PDF: 164/2016/NĐ-CP

01/2017/NĐ-CP06/01/2017

 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Tải file PDF: 01/2017/NĐ-CP