Văn bản Chính Phủ

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
02/2018/QĐ-TTg17/01/2018

 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRỰC THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Tải file PDF: 02/2018/QĐ-TTg

51/2014/NĐ-CP21/5/2014

 quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho các tổ chức cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Tải file PDF: 51/2014/NĐ-CP

06/2018/QĐ-TTg23/01/2018

 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải file PDF: 06/2018/QĐ-TTg

03/2015/NĐ-CP06/01/2015

 Xác định thiệt hại đối với môi trường

Tải file PDF: 03/2015/NĐ-CP

38/2015/NĐ-CP24/4/2015

 Về quản lý chất thải và phế liệu

Tải file PDF: 38/2015/NĐ-CP