Văn bản Chính Phủ

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
84/2017/NĐ-CP18/7/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ. 

Tải file PDF: 84/2017/NĐ-CP

82/2017/NĐ-CP17/7/2017

 Nghị định Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Tải file PDF: 82/2017/NĐ-CP

846/QĐ-TTG09/06/2017

 Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017 

Tải file PDF: 846/QĐ-TTG

73/2017/NĐ-CP14/06/2017

 Ngị định về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

Tải file PDF: 73/2017/NĐ-CP

136/2015/NĐ-CP31/12/2015

 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

Tải file PDF: 136/2015/NĐ-CP