Văn bản Chính Phủ

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
12/2016/NĐ-CP19/02/2016

 Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Tải file PDF: 12/2016/NĐ-CP

136/2015/NĐ-CP31/12/2015

 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

Tải file PDF: 136/2015/NĐ-CP

21/2013/QĐ-TTg24/04/2013

Quyết định về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Tải file PDF: 21/2013/QĐ-TTg

155/2016/NĐ-CP18/11/2016

 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Tải file PDF: 155/2016/NĐ-CP

40/2016/NĐ-CP15/06/2016

 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Tải file PDF: 40/2016/NĐ-CP