Văn bản Chính Phủ

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
41/2016/NĐ-CP15/05/2016

 Quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

Tải file PDF: 41/2016/NĐ-CP

164/2016/NĐ-CP24/12/2016

 Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

 

Tải file PDF: 164/2016/NĐ-CP

01/2017/NĐ-CP06/01/2017

 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Tải file PDF: 01/2017/NĐ-CP

35/2017/NĐ-CP03/04/2017

 Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao

Tải file PDF: 35/2017/NĐ-CP

33/2017/NĐ-CP03/04/2017

 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Tải file PDF: 33/2017/NĐ-CP