Văn bản Sở

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
603/KH-STNMT14/02/2019

 Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019

Tải file PDF: 603/KH-STNMT

57/TB-STNMT13/02/2019

 Triển khai văn bản của Trung ương

Tải file PDF: 57/TB-STNMT

711/STNMT-VP21/02/2019

 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch "Giờ trái đất" năm 2019

Tải file PDF: 711/STNMT-VP

755/STNMT-VP25/02/2019

Thông báo tuyển sinh đợt 1 trình độ thạc sĩ, liên thông đại học chính quy năm 2019

Tải file PDF: 755/STNMT-VP

549/STNMT-VP12/02/2019

 Thông báo kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy cấp phòng của Sở Tài nguyên và Môi trường

Tải file PDF: 549/STNMT-VP