Văn bản Sở

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2945/STNMT-VP20/7/2017

 Phối hợp triển khai thực hiện Đề án 100, giai đoạn 2.

Tải file PDF: 2945/STNMT-VP

2919/KH-STNMT19/07/2017

 Kế hoạch về việc kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2017

 

Tải file PDF: 2919/KH-STNMT

370/QĐ-STNMT22/06/2017

 Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trong giải quyết các thủ tục hành chính công theo cơ chế một cửa

Tải file PDF: 370/QĐ-STNMT

320 /QĐ-STNMT31/05/2017

 Ban hành chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tải file PDF: 320 /QĐ-STNMT

640/TB-STNMT ngày 03/5/201703/05/2017

 Thông báo hoạt động của Phòng Kế hoạch - Tài chính

Tải file PDF: 640/TB-STNMT ngày 03/5/2017