Văn bản Sở

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/TB-STNMT3/7/2019

Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

Tải file PDF: 194/TB-STNMT

200/TB-STNMT4/7/2019

Thông báo về việc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4

Tải file PDF: 200/TB-STNMT

193/QĐ-STNMT23/05/2019

 Thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VIII (2018-2019)

Tải file PDF: 193/QĐ-STNMT

134/TB-STNMT09/05/2019

 Triển khai văn bản của trung ương

Tải file PDF: 134/TB-STNMT

133/TB-STNMT09/05/2019

Triển khai văn bản của trung ương

Tải file PDF: 133/TB-STNMT