Văn bản Sở

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2760 /KH-STNMT20/06/2018

 Kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2018

Tải file PDF: 2760 /KH-STNMT

310/QĐ-STNMT21/6/2018

 Về việc thành lập hội đồng hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng trong quá trình in viết

Tải file PDF: 310/QĐ-STNMT

2760 /KH-STNMT20/6/2018

 Kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2018

Tải file PDF: 2760 /KH-STNMT

2230 /STNMT-CCBVMT22/5/2018

 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018

Tải file PDF: 2230 /STNMT-CCBVMT

142 /QĐ-STNMT28/2/2018

 Quyết định về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải file PDF: 142 /QĐ-STNMT