Văn bản Sở

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
193/QĐ-STNMT23/05/2019

 Thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VIII (2018-2019)

Tải file PDF: 193/QĐ-STNMT

134/TB-STNMT09/05/2019

 Triển khai văn bản của trung ương

Tải file PDF: 134/TB-STNMT

133/TB-STNMT09/05/2019

Triển khai văn bản của trung ương

Tải file PDF: 133/TB-STNMT

132/TB-STNMT09/05/2019

 Tham quan Hội chợ Công nghệ thiết bị tỉnh Bình Thuận năm 2019

Tải file PDF: 132/TB-STNMT

603/KH-STNMT14/02/2019

 Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019

Tải file PDF: 603/KH-STNMT