Văn bản Sở

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
452/STNMT-VP1/2/2018

 Triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng và tổ chức tốt các hoạt động đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Tải file PDF: 452/STNMT-VP

423/STNMT-CCBVMT31/1/2018

 Triển khai Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Tải file PDF: 423/STNMT-CCBVMT

84/QĐ-STNMT29/1/2018

  Quyết định công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2017 của Trung tâm Công nghệ thông tin

Tải file PDF: 84/QĐ-STNMT

80/QĐ-STNMT29/1/2018

  Quyết định công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2017

Tải file PDF: 80/QĐ-STNMT

79/QĐ-STNMT29/1/2018

  Quyết định khen thưởng thành tích thi đua năm 2017

Tải file PDF: 79/QĐ-STNMT