Văn bản Sở

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1722/TB-STNMT10/11/2016

 Thông báo về việc kiểm tra ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2016

Tải file PDF: 1722/TB-STNMT

529/QĐ-STNMT08/11/2016

 Về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tải file PDF: 529/QĐ-STNMT

4763/KH-STNMT28/11/2016

 Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ sau Hội nghị công bố chỉ số CCHC năm 2015 và ký cam kết về thực hiện công tác cải cách hành chính hằng năm và giai đoạn 2016-2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Tải file PDF: 4763/KH-STNMT

4836/STNMT-VP01/12/2016

 Đăng ký nhiệm vụ chủ yếu năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Tải file PDF: 4836/STNMT-VP

569/QĐ-STNMT01/12/2016

 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đua, khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 364/QĐ-STNMT ngày 21/11/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Tải file PDF: 569/QĐ-STNMT