Văn bản Sở

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
570/QĐ-STNMT01/12/2016

 Về việc ban hành Quy chế xét, công nhận sáng kiến

Tải file PDF: 570/QĐ-STNMT

319/QĐ-STNMT14/07/2016

 Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng

Tải file PDF: 319/QĐ-STNMT

2981/KH-STNMT11/08/2016

 Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử

Tải file PDF: 2981/KH-STNMT

1248/TB-STNMT29/08/2016

 Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản lần 2

Tải file PDF: 1248/TB-STNMT

251 /BC-STNMT19/09/2016

 Báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2016

Tải file PDF: 251 /BC-STNMT