Văn bản Sở

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3946/STNMT-VP10/10/2016

 Tham mưu văn bản thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Tải file PDF: 3946/STNMT-VP

4314/STNMT-VP01/11/2016

 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2017

Tải file PDF: 4314/STNMT-VP

4310/KH-STNMT01/11/2016

 Kế hoạch thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai năm 2016

Tải file PDF: 4310/KH-STNMT

1503/STNMT-CCQLĐĐ06/05/2016

 Rà soát lần cuối danh mục các công trình dự án có nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn Tỉnh

Tải file PDF: 1503/STNMT-CCQLĐĐ

1883/STNMT-CCQLĐĐ26/05/2016

 Kế hoạch xác định giá đất cụ thể năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Tải file PDF: 1883/STNMT-CCQLĐĐ