Văn bản Sở

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2045/STNMT-VP10/06/2016

Thực hiện nội dung Công văn số 1382/SNV-CCHC ngày 30/5/2016 của Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 của tỉnh

Tải file PDF: 2045/STNMT-VP

302/QĐ-STNMT05/07/2016

 Quyết định ban hành Quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận

Tải file PDF: 302/QĐ-STNMT

2434/STNMT-CCBVMT05/07/2016

 Phổ biến rộng rãi Thể lệ cuộc thi “Nước và Cuộc sống” tới các đối tượng thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh

Tải file PDF: 2434/STNMT-CCBVMT

2433/STNMT-VP05/07/2016

 Rà soát, báo cáo việc triển khai thực hiện Luật phí và lệ phí

Tải file PDF: 2433/STNMT-VP

120/BC-STNMT06/06/2016

 Báo cáo tình hình, kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2016

 

Tải file PDF: 120/BC-STNMT