Văn bản Sở

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
249/BC-STNMT11/11/2015

 Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2015 và đăng ký danh mục đề án năm 2016

Tải file PDF: 249/BC-STNMT

182-STNMT-CCBVMT18/01/2016

 Rà soát khó khăn, vướng mắt kiến nghị trong quá trình triển khai thực hiện các quy định về BVMT

Tải file PDF: 182-STNMT-CCBVMT

47/BC-STNMT04/03/2016

 Công tác cải cách hành chính 3 tháng đầu năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ Quý II/2016

Tải file PDF: 47/BC-STNMT

727/STNMT-TTCNTT14/03/2016

 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ“Điều tra, đánh giá, hoàn thiện cơ chế hoạt động và tăng cường năng lực các tổ chức dịch vụ công về đất đai.

Tải file PDF: 727/STNMT-TTCNTT

842/KH-STNMT21/03/2016

 Kế hoạch về việc ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2016

 

Tải file PDF: 842/KH-STNMT