Văn bản Sở

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
120/QĐ-STNMT28/03/2016

 Ban hành quy định về thực hiện cơ chế Một cửa trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ hành chính thuộc lĩnh vực môi trường

Tải file PDF: 120/QĐ-STNMT

1150/STNMT-TTCNTT11/04/2016

 Sử dụng Hệ thống quản lý, tổng hợp và cập nhật báo cáo chỉ tiêu thống kê ngành Tài nguyên và Môi trường trên môi trường mạng

Tải file PDF: 1150/STNMT-TTCNTT

2426/STNMT-CCBVMT11/08/2015

 Đăng ký tham gia mạng lưới phổ biến, hỗ trợ pháp lý về pháp luật bảo vệ môi trường

Tải file PDF: 2426/STNMT-CCBVMT

2429/STNMT-CCBVMT11/08/2015

 Tham gia Triền lãm Quốc tế về Môi trường

Tải file PDF: 2429/STNMT-CCBVMT

2683/STNMT-VP31/08/2015

 Nhắc nhở việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, giờ giấc làm việc

Tải file PDF: 2683/STNMT-VP