Văn bản Sở

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
188/QĐ-STNMT08/07/2015

 Quyết định về việc kiện toàn Tổ công tác Điều hành-Kiểm tra Việc ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường

Tải file PDF: 188/QĐ-STNMT

204/BC-STNMT16/09/2015

 Báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Tài nguyên và Môi trường 2015

Tải file PDF: 204/BC-STNMT

3428/STNMT-VP21/10/2015

 Chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính

Tải file PDF: 3428/STNMT-VP

642/TB-STNMT23/10/2015

 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận

Tải file PDF: 642/TB-STNMT

166/QĐ-STNMT30/06/2015

 Quyết định về việc thành lập chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hàm Thuận Bắc

 

Tải file PDF: 166/QĐ-STNMT