Văn bản Sở

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2180/STNMT-CCBVMT23/07/2015

 Hướng dẫn giới thiệu, tham gia điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường toàn quốc giai đoạn 2011 - 2015

Tải file PDF: 2180/STNMT-CCBVMT

162/QĐ-STNMT30/06/2015

 Quyết định về việc thành lập chi nhánh văn phòng đăng lý đất đai Hàm Tân

Tải file PDF: 162/QĐ-STNMT

161/QĐ-STNMT30/06/2015

 Quyết định về việc thành lập Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đức Linh

Tải file PDF: 161/QĐ-STNMT

163/QĐ-STNMT30/06/2015

 Quyết định về việc thành lập chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đi LaGi

 

Tải file PDF: 163/QĐ-STNMT

164/QĐ-STNMT30/06/2015

 Quyết định về việc thành lập chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đi Hàm Thuận Nam

Tải file PDF: 164/QĐ-STNMT