Văn bản Sở

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
100/QĐ-STNMT30/1/2018

Quyết định giao nhiệm vụ chủ yếu năm 2018 cho các phòng ban đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tải file PDF: 100/QĐ-STNMT

313/KH-STNMT24/1/2018

 Thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

Tải file PDF: 313/KH-STNMT

155/TB-STNMT23/1/2018

 Thông báo về việc nghỉ lễ, tết năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực thuộc Sở

Tải file PDF: 155/TB-STNMT

288/KH-STNMT22/1/2018

 Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2018

Tải file PDF: 288/KH-STNMT

6245/STNMT-CCQLĐĐ 11/12/2017

 Triển khai thực hiện Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT và Thông tư số 53/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải file PDF: 6245/STNMT-CCQLĐĐ