Văn bản Sở

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
165/QĐ-STNMT30/06/2015

 Quyết định về việc thành lập chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Phan Thiết

 

Tải file PDF: 165/QĐ-STNMT

168/QĐ-STNMT30/06/2015

 Quyết định về việc thành lập Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Tánh Linh

Tải file PDF: 168/QĐ-STNMT

167/QĐ-STNMT30/06/2015

Quyết định về việc thành lập Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phú Quý

Tải file PDF: 167/QĐ-STNMT

722/STNMT-TNKS01/03/2017

Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản

 

Tải file PDF: 722/STNMT-TNKS

234 /TB-STNMT15/02/2017

Niêm yết công khai Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017

 

Tải file PDF: 234 /TB-STNMT