Văn bản Sở

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
541 /STNMT-CCBVMT16/02/2017

Thông báo nhu cầu đăng ký tham gia lớp đào tạo nghiệp vụ về bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2017

Tải file PDF: 541 /STNMT-CCBVMT

644/KH-STNMT23/02/2017

Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2017

Tải file PDF: 644/KH-STNMT

40/KH-STNMT 06/01/2017

Khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường trong giải quyết các thủ tục hành chính năm 2017

Tải file PDF: 40/KH-STNMT

9/STNMT-TTCNTT04/01/2017

Khắc phục những hạn chế trong việc ứng dụng công nghệ thông tin ở các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Tải file PDF: 9/STNMT-TTCNTT