Văn bản Sở

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
375/BC-STNMT22/11/2017

 Tình hình thực hiện Kế hoạch số 1973/KH-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh

Tải file PDF: 375/BC-STNMT

5967/STNMT-VP24/11/2017

 Xây dựng Chương trình công tác năm 2018

Tải file PDF: 5967/STNMT-VP

5966/STNMT-VP24/11/2017

 Khẩn trương đăng ký nhiệm vụ chủ yếu năm 2018

Tải file PDF: 5966/STNMT-VP

5924/STNMT-VP22/11/2017


Báo cáo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

Tải file PDF: 5924/STNMT-VP

5925/STNMT-VP22/11/2017

 Đăng ký chương trình, dự án, đề án thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội năm 2018

Tải file PDF: 5925/STNMT-VP