Văn bản Sở

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
370/QĐ-STNMT22/06/2017

 Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trong giải quyết các thủ tục hành chính công theo cơ chế một cửa

Tải file PDF: 370/QĐ-STNMT

320 /QĐ-STNMT31/05/2017

 Ban hành chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tải file PDF: 320 /QĐ-STNMT

640/TB-STNMT ngày 03/5/201703/05/2017

 Thông báo hoạt động của Phòng Kế hoạch - Tài chính

Tải file PDF: 640/TB-STNMT ngày 03/5/2017

522/STNMT-VP07/04/2017

 Thông báo tuyển dụng công chức hành chính năm 2017

 

Tải file PDF: 522/STNMT-VP

1131/STNMT-CNTT27/03/2017

 Xin ý kiến góp ý dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính tỉnh Bình Thuận

Tệp tin đính kèm 1

Tải file PDF: 1131/STNMT-CNTT