Văn bản Sở

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
441/TB-STNMT24/03/2017

 Thông báo Kết quả sơ tuyển hồ sơ dự tuyển thi công chức năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Tải file PDF: 441/TB-STNMT

386/TB-STNMT-BQLDA13/03/2017

 Thông bái Về việc vận hành chính thức hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Phan Thiết thuộc Dự án tổng thể.

Tải file PDF: 386/TB-STNMT-BQLDA

63/STNMT-VP14/03/2017

 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình Công tác của UBND tỉnh trong Quý I/2017 và đăng ký Chương trình Công tác Quý II/2017

Tải file PDF: 63/STNMT-VP

971/KH-STNMT15/03/2017

 Kế hoạch Quy hoạch phát triển nhân lực ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn năm 2016-2020

Tải file PDF: 971/KH-STNMT

40/KH-STNMT06/01/2017

 Khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường trong giải quyết các thủ tục hành chính năm 2017

Tải file PDF: 40/KH-STNMT