Văn bản Tỉnh

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
225/QĐ-UBND22/01/2018

 Công bố kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Tải file PDF: 225/QĐ-UBND

03/2018/QĐ-UBND 18/1/2018

 Quyết định về phân cấp thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

Tải file PDF: 03/2018/QĐ-UBND

5/2018/QĐ-UBND25/01/2018

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Tải file PDF: 5/2018/QĐ-UBND

126/QĐ-UBND12/01/2018

 Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Tia Nắng, khai thác nguồn nước dưới đất tại phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Tải file PDF: 126/QĐ-UBND

86/QĐ-UBND09/01/2018

 Phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm 2018 của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Tải file PDF: 86/QĐ-UBND