Văn bản Tỉnh

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2321 /QĐ-UBND10/9/2018

 Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong năm 2018

Tải file PDF: 2321 /QĐ-UBND

2128/QĐ-UBND17/8/2018

 Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được thay thế, bị bãi bỏ trong các lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; Xúc tiến thương mại và Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận

Tải file PDF: 2128/QĐ-UBND

1985 /QĐ-UBND1/8/2018

 Kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Tải file PDF: 1985 /QĐ-UBND

50/NQ-HĐND20/07/2018

Kết quả giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với người lao động

 

Tải file PDF: 50/NQ-HĐND

61/2018/NQ-HĐND20/07/2018

 Đặt tên đường, công viên trên địa bàn TP Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Nam

Tải file PDF: 61/2018/NQ-HĐND