Văn bản Tỉnh

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1649/QĐ-UBND27/06/2018

 Về việc đính chính sai sót bộ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận được công bố kèm theo Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 23/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

Tải file PDF: 1649/QĐ-UBND

1055/QĐ-UBND26/04/2018

 Ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã

Tải file PDF: 1055/QĐ-UBND

968/QĐ-UBND16/04/2018

 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đức Linh

Tải file PDF: 968/QĐ-UBND

54/2018/NQ-HĐND30/03/2018

 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

Tải file PDF: 54/2018/NQ-HĐND

55/2018/NQ-HĐND30/03/2018

 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh

Tải file PDF: 55/2018/NQ-HĐND