Văn bản Tỉnh

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1114/QĐ-UBND06/05/2019

 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phú Quý

Tải file PDF: 1114/QĐ-UBND

1111/QĐ-UBND 06/05/2019

 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đức Linh

Tải file PDF: 1111/QĐ-UBND

1088/QĐ-UBND 03/05/2019

 Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Bắc Bình

Tải file PDF: 1088/QĐ-UBND

1083/QĐ-UBND03/5/2019

 Công bố danh mục thủ tục hành hính ban hành mới trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc hẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh

Tải file PDF: 1083/QĐ-UBND

983/QĐ-UBND18/4/2019

  Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã La Gi

Tải file PDF: 983/QĐ-UBND