Văn bản Tỉnh

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
548/QĐ-UBND27/02/2019

 Công bố kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Tải file PDF: 548/QĐ-UBND

496/QĐ-BCĐCQĐT15/02/2019

 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận.

Tải file PDF: 496/QĐ-BCĐCQĐT

497/QĐ-BCĐCQĐT15/02/2019

 Thành lập Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận.

Tải file PDF: 497/QĐ-BCĐCQĐT

496/QĐ-BCĐCQĐT15/02/2019

 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận

Tải file PDF: 496/QĐ-BCĐCQĐT

497/QĐ-BCĐCQĐT15/02/2019

 Về việc thành lập Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận

Tải file PDF: 497/QĐ-BCĐCQĐT