Văn bản Tỉnh

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1682/QĐ-UBND03/07/2019

 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để làm cơ sở thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu tái định cư xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết – Dầu Giây thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

Tải file PDF: 1682/QĐ-UBND

1683/QĐ-UBND03/7/2019

Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để làm cơ sở thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án đường tuef trung tâm dạy nghề đi Lập Đức , Tà Mon huyện Hàm Thuận Nam

Tải file PDF: 1683/QĐ-UBND

1681/QĐ-UBND

Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất Dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ Thuận Nam, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam để thực hiện công tác bồi thường

Tải file PDF: 1681/QĐ-UBND

1114/QĐ-UBND06/05/2019

 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phú Quý

Tải file PDF: 1114/QĐ-UBND

1111/QĐ-UBND 06/05/2019

 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đức Linh

Tải file PDF: 1111/QĐ-UBND