Văn bản Tỉnh

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
100 /QĐ-UBND11/1/2019

 Đề án Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ hứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Tải file PDF: 100 /QĐ-UBND

2900/QĐ-UBND26/10/2018

  Ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận

Tải file PDF: 2900/QĐ-UBND

2806/QĐ-UBND19/10/2018

 Về việc phê duyệt tạm thời khu vực phát triển đô thị trên địa bàn

thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (bổ sung)

Tải file PDF: 2806/QĐ-UBND

40/2018/QĐ-UBND15/10/2018

 Quyết định về việc ban hành Bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Tải file PDF: 40/2018/QĐ-UBND

39 /2018/QĐ-UBND15/10/2018

 Về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đaitrên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Tải file PDF: 39 /2018/QĐ-UBND