Văn bản Tỉnh

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
06/2015/QĐ-UBND13/02/2015

 Quyết định ban hành quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm Đăng trên cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc tỉnh(bao gồm cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã)

Tải file PDF: 06/2015/QĐ-UBND

630/QĐ-UBND08/03/2016

 Phê duyệt kết quả tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng giai đoạn 2016 - 2020

Tải file PDF: 630/QĐ-UBND

09/2016/QĐ-UBND14/04/2016

Quyết định ban hành Bộ đơn giá lưu trữ tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Tải file PDF: 09/2016/QĐ-UBND

10/2016/QĐ-UBND22/04/2016

 Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Tải file PDF: 10/2016/QĐ-UBND

1772/BCĐ 135923/05/2016

 Tổ chức tuyên truyền về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016

Tải file PDF: 1772/BCĐ 1359