Văn bản Tỉnh

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1435/QĐ-UBND24/05/2016

 Công bố Danh mục thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa về nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh

Tải tập tin đính kèm 1

Tải file PDF: 1435/QĐ-UBND

130/TB-UBND18/05/2016

 Thông báo về việc triển khai các văn bản Trung ương

 

Tải file PDF: 130/TB-UBND

1515/QĐ-UBND31/05/2016

 Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự

Tải file PDF: 1515/QĐ-UBND

2092/CTr-UBND15/06/2016

 Thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020

Tải file PDF: 2092/CTr-UBND

1600/STNMT-VP11/05/2016

 Triển khai thực hiện Luật Phí và lệ phí

Tải file PDF: 1600/STNMT-VP