Văn bản Tỉnh

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
184/TB-UBND04/07/2016

Tải file PDF: 184/TB-UBND

186/TB-UBND04/07/2016

 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh-Trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Tải file PDF: 186/TB-UBND

2352/KH-UBND05/07/2016

 Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Tải file PDF: 2352/KH-UBND

07/2016/NQ-HĐND15/07/2016

 Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

 

Tải file PDF: 07/2016/NQ-HĐND

03/2016/NQ-HĐND15/07/2016

 Quy định về việc phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển, thanh lý, bán quyền thu phí sử dụng, cho thuê quyền khai thác và chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh

Tải file PDF: 03/2016/NQ-HĐND