Văn bản Tỉnh

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
191/TB-UBND13/07/2016

 Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

 

Tải file PDF: 191/TB-UBND

23/2016/QĐ-UBND26/07/2016

 Về hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Tải file PDF: 23/2016/QĐ-UBND

2226/QĐ-UBND02/08/2016

 Về việc phê duyệt Đề án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020.

 

Tải file PDF: 2226/QĐ-UBND

27/2016/QĐ-UBND03/08/2016

Phê duyệt Chương trình Giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020

 

Tải file PDF: 27/2016/QĐ-UBND

2912/UBND-NCPC15/08/2016

 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 24/6/2016 của Chính phủ

 

Tải file PDF: 2912/UBND-NCPC