Văn bản Tỉnh

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2907/UBND-VXDL15/08/2016

 Điều tra ứng dụng máy tính và Internet.

 

Tải file PDF: 2907/UBND-VXDL

37/2016/QĐ-UBND21/09/2016

 Quyết định Ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp, Chi cục thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng, Phó trưởng phòng tài nguyên và Môi trường thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Tải file PDF: 37/2016/QĐ-UBND

2897/QĐ-UBND05/10/2016

 Phê duyệt các khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Tải file PDF: 2897/QĐ-UBND

3995/UBND-KT28/10/2016

 Điều chỉnh hệ số tiền công lao động kỹ thuật tại Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Tải file PDF: 3995/UBND-KT

4173/UBND-D9TQH08/11/2016

 Quản lý đất đai, xây dựng hai bên trục đường ven biển Hòa Thắng - Hòa Phú

Tải file PDF: 4173/UBND-D9TQH