Văn bản Tỉnh

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3/QĐ-UBND03/01/2017

 Phê duyệt điều chỉnh Thiết kế kỹ thuật - Dự toán xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình (lần 2)

Tải file PDF: 3/QĐ-UBND

7/QĐ-UBND03/01/2017

 Chuyển sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê của Công ty TNHH Hải Đăng tại phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết

Tải file PDF: 7/QĐ-UBND

14/QĐ-UBND04/01/2017

 Phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Tải file PDF: 14/QĐ-UBND

311/QĐ-UBND03/02/2017

 Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Tải file PDF: 311/QĐ-UBND

357/QĐ-UBND08/02/2017

Về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ - dự toán lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Phát triển đô thị bền vững thích ứng biển đổi khí hậu –Tiểu dự án thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Tải file PDF: 357/QĐ-UBND