Văn bản Tỉnh

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2193 /QĐ-UBND01/8/2017

 Quyết định phê duyệt tạm thời khu vực phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Phan Thiết

 

Tải file PDF: 2193 /QĐ-UBND

26/2017/NQ-HĐND17/07/2017

 Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Tải file PDF: 26/2017/NQ-HĐND

37/2013/QĐ-UBND 20/8/2013

 Quyết định về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Tải file PDF: 37/2013/QĐ-UBND

1875 /QĐ-UBND05/7/2017

 Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bình Thuận

Tải file PDF: 1875 /QĐ-UBND

1668/QĐ-UBND30/06/2015

 Quyết định về việc đính chính một số nội dung tại Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND ngày 06/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

Tải file PDF: 1668/QĐ-UBND