Văn bản Tỉnh

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
31 /2015/QĐ-UBND15/07/2015

 Ban hành Quy định về việc thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Tải file PDF: 31 /2015/QĐ-UBND

41/2015/QĐ-UBND08/09/2015

 Quyết định Ban hành Quy định quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Tải file PDF: 41/2015/QĐ-UBND

42/2015/QĐ-UBND10/09/2015

 Ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

 

Tải file PDF: 42/2015/QĐ-UBND

43 /2015/QĐ-UBND21/09/2015

 Ban hành Bộ đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Tải file PDF: 43 /2015/QĐ-UBND

44 /2015/QĐ-UBND30/09/2015

 Ban hành Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Tải file PDF: 44 /2015/QĐ-UBND