Văn bản Tỉnh

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2592/QĐ-UBND02/10/2015

 Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất 2015 của Thành phố Phan Thiết

 

Tải file PDF: 2592/QĐ-UBND

2565/QĐ-UBND30/09/2015

 Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất 2015 của huyện Hàm Thuận Bắc

Tải file PDF: 2565/QĐ-UBND

2712/QĐ-UBND15/10/2015

 Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất 2015 của huyện Bắc Bình

Tải file PDF: 2712/QĐ-UBND

2638/QĐ-UBND07/10/2015

 Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất 2015 của huyện Hàm Thuận Nam

Tải file PDF: 2638/QĐ-UBND

2710/QĐ-UBND15/10/2015

 Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất 2015 của huyện Hàm Tân

Tải file PDF: 2710/QĐ-UBND