Văn bản Tỉnh

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2688/QĐ-UBND13/10/2015

 Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất 2015 của huyện Đức Linh

Tải file PDF: 2688/QĐ-UBND

2657/QĐ-UBND09/10/2015

 Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất 2015 của huyện Tánh Linh

Tải file PDF: 2657/QĐ-UBND

2756/QĐ-UBND20/10/2015

 Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất 2015 của thị xã Lagi

Tải file PDF: 2756/QĐ-UBND

2828/QĐ-UBND28/10/2015

 Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất 2015 của huyện Tuy Phong

Tải file PDF: 2828/QĐ-UBND

63/2015/QĐ-UBND11/11/2015

 Ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất; Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Tải file PDF: 63/2015/QĐ-UBND