Văn bản Tỉnh

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
62/2015/QĐ-UBND11/11/2015

 Ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Tải file PDF: 62/2015/QĐ-UBND

3196/QĐ-UBND11/11/2015

 Về công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 (đợt 1)

Tải file PDF: 3196/QĐ-UBND

3332/QĐ-UBND20/11/2015

 Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bình Thuận

 

Tải file PDF: 3332/QĐ-UBND

3408/QĐ-UBND30/11/2015

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 31/10/2015 đã hết thời hạn, thời hiệu có hiệu lực, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng không còn.

Tải tệp tin đính kèm 1

Tải file PDF: 3408/QĐ-UBND

3434/QĐ-UBND01/12/2015

 Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Thuận

Tải file PDF: 3434/QĐ-UBND