Thông Báo

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
674/QĐ-BTNMT31/03/2017

Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường

Tải file PDF: 674/QĐ-BTNMT

33/2017/NĐ-CP03/04/2017

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Tải file PDF: 33/2017/NĐ-CP

35/2017/NĐ-CP03/04/2017

Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao

Tải file PDF: 35/2017/NĐ-CP

01/2017/TT-BTNMT09/02/2017

Quy định định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sỏe giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao

 

Tải file PDF: 01/2017/TT-BTNMT